Zárszámadó közgyűlés

Tisztelt Kollégák!

A tagdíjfizető, szavazásra jogosult 59 tagiskolánk megkapta e-mailben a zárszámadáshoz szükséges dokumentumokat, és az alábbi levelet. Kérjük figyeljétek a postát, és segítsétek a visszaküldést! Iskolánként egy szavazata van mindenkinek! Köszönjük!

Tisztelt Tagtársak!

Jogszabályi felhatalmazás alapján a koronavírus világjárvány kapcsán felmerülő egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében a 2021-es évre esedékes egyesületi közgyűlést nem személyesen a KIDS irodában, hanem írásos formában tartjuk meg, a beszámoló elfogadásáról írásbeli szavazás alapján döntünk. Erről az Elnökség és a Felügyelőbizottság közös konzultáció után hozott döntést (EH 04/2021).
A döntéshozatalt elősegítő beszámolót a 2020. évi gazdálkodásról, valamint a Felügyelőbizottság jelentését e-mailen, és postai úton is elküldtük a szavazásra jogosult tagiskoláknak. A részletes anyag – prezentáció formájában – az Egyesület honlapján is elérhető: https://www.kids.hu/kozgyulesi-beszamolok/

Kérjük a tisztelt Tagtársakat, hogy a dokumentumok alapján meghozva döntésüket a beszámoló elfogadásáról, levelünk kézhezvételétől számított 8 napon belül küldjék vissza a szavazólapot a kívánt válasz megjelölésével, azt aláírásukkal hitelesítve.

Fáradságukat megköszönve és tisztelettel:
Dr. Török Csaba, elnök