Elnöki levél

Kedves Tagiskolánk!
Kedves Partnerünk!
Kedves Támogatónk!
„Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassatok győzelmet! Nyíljék meg a föld és teremjen üdvösséget, és sarjadjon vele szabadulás is. Én, az Úr hozom ezt létre, mind” (Iz 45,8). Izajás nagy jövendölését sokszor elismételtük advent napjaiban. Talán bele sem gondolunk a költői kép valódi üzenetébe: a harmat az égből száll alá, termővé teszi a földet — s mindezt emberi erőfeszítés nélkül, ingyenes ajándékként, kegyelemként. Igen, a földet tápláló harmat Isten szeretetteljes jóságának a jele.
Az elmúlt esztendő során mi magunk is sokszor megtapasztalhattuk, hogy oktatói-nevelői, vezetői, vagy éppenséggel szervezői feladatunkban (minden jószándékunk és erőfeszítésünk ellenére) nem egyszer kihívásokkal, látszólag lehetőségeinket meghaladó, erőinket túlfeszítő feladatokkal találkoztunk. Ilyenkor nincs nagyobb ajándék, mint amikor megtapasztaljuk: nem csak az ember küzd a jóért. „Emmánuel” - velünk az Isten. A kegyelem hangtalanul, feltűnésmentesen, békésen érkezik, mint a földre a harmat. Élővé, lehetőségeinken túl is széppé teszi vállalásainkat. A gyermekek öröme, a közösség erősödése, a sportban megélt felszabadultság, az együttlét és a közös erőfeszítés („győzni, de nem minden áron!”) valóban kegyelmi pillanatokkal ajándékozott meg minket.
Köszönetet mondunk ezért magának az Úrnak — s mindazoknak, akik munkájukkal, áldozataikkal, szolgálatuk révén lehetővé tették mindezt!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott Karácsonyt és boldog, sikeres Új Esztendőt!
Tisztelettel és baráti üdvözléssel:
Dr. Török Csaba sk.
elnök